Zasady bezpiecznej pracy podczas przecinania metali piłą

Pracownik obsługujący piły powinien być ubrany w odzież roboczą zapiętą i nie podartą. Przed rozpoczęciem pracy trzeba sprawdzić stan piły (czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń, pęknięć lub niedokładności) oraz stan wszystkich urządzeń zabezpieczających, jak osłony pił, kół zębatych, urządzeń prowadzących i wszystkich części wykonujących ruch obrotowy. Następnie trzeba uprzątnąć ze stanowiska roboczego zbędne w pracy narzędzia i przedmioty.

Podczas pracy maszyn nie wolno zdejmować i otwierać żadnych osłon oraz usuwać ze stołu rękami opiłków; do tego celu używa się szczotki lub specjalnego narzędzia. Podczas przecinania ręce trzyma się w takiej odległości od piły, aby nie uległy skaleczeniu. Wadliwie zamocowany materiał w imadle może być przyczyną urazów.

W czasie pracy piły nie wolno opuszczać stanowiska roboczego.

Po skończonej pracy wyłącza się prąd i po zatrzymaniu piły oczyszcza się ją, a następnie porządkuje stanowisko robocze.